Δρομολόγια

Δρομολόγια

 

 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018 

 

 

 

 

 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ,

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤAI ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

  

 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

                ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

*1 = Μόνο επιβάτες ( χωρίς όχημα ) 

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 18:30 ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

 

 31/07/2018 - 09/09/2018 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30
10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30
10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30 10:30 & 13:00 & 16:15 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4  08:30 & 11:30  & 17:30  08:30 & 10:40 & 11:30 &  17:30  08:30 & 11:30  & 17:30  08:30 & 10:40 & 11:30 &  17:30 08:30 & 11:30  &  17:30 10:40  & 11:30 &  17:30  07:00 & 08:30 & 11:30  &  17:30
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό

09:30*1 &

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:15 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

09:30*1 &

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:15 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

09:30*1 &

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:15 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

09:30*1 &

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:15 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

09:30*1 &

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:15 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

09:30*1 &

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:15 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

09:30*1 &

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:15 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30
Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

15:45 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10 &

19:00*1

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

15:45 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10 &

19:00*1

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

15:45 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10 &

19:00*1

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

15:45 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10 &

19:00*1

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

15:45 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10 &

19:00*1

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

15:45 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10 &

19:00*1

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

15:45 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10 &

19:00*1

               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:50 & 13:20 & 16:30& 18:50
10:50 & 13:20 & 16:30 & 18:50 10:50 & 13:20 & 16:30 & 18:50 10:50 & 13:20 & 16:30 & 18:50 10:50 & 13:20 & 16:30 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00
10:50 & 13:20 & 16:30 & 18:50
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

 08:30 & 11:30 &   17:30

 08:30 & 10:40 & 11:30 &  17:30

 08:30 & 11:30 &   17:30

 08:30 & 10:40 & 11:30 &  17:30 08:30 & 11:30  &  17:30

 10:40

& 11:30  & 17:30

 07:00 & 08:30 & 11:30  &  17:30
               
10/09/2018 - 31/10/2018 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4 08:30*1 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 10:40 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 10:40 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 10:40 &  17:30 08:30*1 & 10:40 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 10:40 &  17:30
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό

10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30

10:30 & 12:00 & 13:00 & 14:00 & 16:15 & 18:30

10:30 & 13:00 & 16:15 & 18:30

10:30 & 12:00 & 13:00 & 14:00 & 16:15 & 18:30

10:30 & 12:00 & 13:00 16:15 & 18:30

10:30 & 12:00 & 13:00 & 14:00 & 16:15 & 18:30

10:30 & 12:00 & 13:00 16:15 & 18:30

Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4

09:30 & 12:30 & 15:45 & 18:10

09:30 & 11:30 & 12:30 & 13:30 & 15:45& 18:10

09:30 & 12:30 & 15:45 & 18:10

09:30 & 11:30 & 12:30 & 13:30 & 15:45 & 18:10

09:30 & 11:30 & 12:30 &  15:45 & 18:10

09:30 & 11:30 & 12:30 & 13:30 & 15:45 & 18:10

09:30 & 11:30 & 12:30 &  15:45 & 18:10

               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 16:30 & 19:00*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό 08:30*1 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 10:40 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 10:40 & 11:30 &  17:30 08:30*1 & 10:40  &  17:30

08:30*1 & 10:40

& 11:30  & 17:30

08:30*1 & 10:40  &  17:30
               

 

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

 

*1 = Μόνο επιβάτες ( χωρίς όχημα )

*5 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

 

 

 

31/07/2018 - 09/09/2018 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 08:30 08:30 08:30 08:30 07:00 08:30 07:00
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα*5 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 09:00 09:00 09:00 09:00 07:40 09:00 07:40
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια*5 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
               
Παλαιόχωρα - Σούγια 08:30 08:30 08:30 08:30 07:00 08:30 07:00
Σούγια - Παλαιόχωρα*5 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10
               
10/09/2018 - 31/10/2018 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια*5 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
               
Παλαιόχωρα - Σούγια 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Σούγια - Παλαιόχωρα 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10
               

 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ

*1 = Μόνο επιβάτες ( χωρίς όχημα ) 

*2 =Αναχώρηση λεωφορείου 08:15 από τo ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ.

Αναχώρηση λεωφορείου 08:30 από την Στάση “Εθνικής Τράπεζας” στην Σούδα Χανίων.

 
*3 = Αναχώρηση λεωφορείου 07:00 απο το λιμάνι της Σούδας μπροστά απο το πλοίο  και

επόμενη στάση  μπροστά από την Στάση “Εθνικής Τράπεζας” στην Σούδα Χανίων.


 

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 18:30 ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

 

 

 

 

01/08/2018 - 09/09/2018 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Γαύδος*3         09:15   09:15
Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4
        14:00   14:00
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Γαύδος         18:50    
Γαύδος - Λουτρό - Χώρα Σφακίων           07:00  
               
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων - Γαύδος             07:00
Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4             14:00
               
Λουτρό -  Χώρα Σφακίων - Γαύδος             07:40
Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4             14:00
               
10/09/2018 - 31/10/2018 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος*2   10:30     10:30    
Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων*4   14:00     14:00    
               

 

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ

*1 = Μόνο επιβάτες ( χωρίς όχημα ) 

*5 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

 

 

*5 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΟΥΓΙΑ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ Η' ΟΜΑΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

 

*1 = Μόνο επιβάτες ( χωρίς όχημα )

 

 

 

01/05/2018 - 31/10/2018 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος 08:30   08:30        
Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα*5 14:00   14:00        
               
Παλαιόχωρα - Γαύδος 08:30   08:30        
Γαύδος - Παλαιόχωρα*5 14:00   14:00        
               
Σούγια - Γαύδος 09:00   09:00        
Γαύδος - Σούγια*5 14:00   14:00        
               
Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος 10:00   10:00        
Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη 14:00   14:00        
               

                      

*ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝKANTE ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ
20λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα30λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 40λεπτά
ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ 4ώρες
ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ 3ώρες20λεπτά
ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ 2ώρες30λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ 2ώρες20λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 2ώρες30λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 4ώρες
ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΛΟΥΤΡΟ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 5ώρες
ΓΑΥΔΟΣ - ΣΟΥΓΙΑ 3ώρες50λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 4ώρες30λεπτά

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε σας υπενθυμίζει να φροντίζετε να βρίσκεστε στο λιμάνι μία ώρα πριν τον απόπλου.

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, την τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου, σε περίπτωση κακοκαιρίας ή κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. και αυτό επειδή η ασφάλεια σας αποτελεί κύριο μέλημα μας.

                            

 

 


 

Αναζήτηση

ΣυνδεσηΞεχάσατε τα στοιχεία σας ;