Δρομολόγια

Δρομολόγια

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ,

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

 

 

 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

*1 = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ( μόνο επιβάτες )

 *4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

01/11/2015 - 31/03/2016 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό 09:00 09:00          
Λουτρό - Χώρα Σφακίων 16:15 14:00          
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 09:00            
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων 15:30            
               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 09:30
           
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό 15:30            
               
01/04/2016 - 30/04/2016 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό

10:30 &

13:00*1 &

18:00

10:30 &

13:00*1 &

18:00

10:30 &

13:00*1 & 1

8:00

10:30 &

13:00*1 &

18:00

10:30 &

13:00*1 &

18:00

10:30 &

13:00*1 &

18:00

10:30 &

13:00*1 &

18:00

Λουτρό - Χώρα Σφακίων

09:30 &

12:10*1 &

17:40

09:30 &

12:10*1 &

17:40

09:30 &

12:10*1 &

17:40

09:30 &

12:10*1 &

17:40

09:30 &

12:10*1 &

17:40

09:30 &

12:10*1 &

17:40

09:30 &

12:10*1 &

17:40

               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:30 &

13:00*1

10:30 &

13:00*1

10:30 &

13:00*1

10:30 &

13:00*1

10:30 &

13:00*1

10:30 &

13:00*1

10:30 &

13:00*1

Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:50 &

13:20*1

10:50 &

13:20*1

10:50 &

13:20*1

10:50 &

13:20*1

10:50 &

13:20*1

10:50 &

13:20*1

10:50 &

13:20*1

Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

11:30*1 &

17:00

               
01/05/2016 - 30/06/2016 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

Λουτρό - Χώρα Σφακίων

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:30 &

13:00 &

18:30*1

10:30 &

13:00 &

18:30*1

10:30 &

13:00 &

18:30*1

10:30 &

13:00 &

18:30*1

10:30 &

13:00 &

18:30*1

10:30 &

13:00 &

18:30*1

10:30 &

13:00 &

18:30*1

Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

               
 01/07/2016 - 31/10/2016  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό  

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

 

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

 

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

 

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

 

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

 

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

 

10:30 &

12:00*1 &

13:00 &

14:00*1 &

16:30*1 &

17:30*1 &

18:30

 Λουτρό - Χώρα Σφακίων  

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

 

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

 

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

 

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

 

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

 

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

 

09:30 &

11:30*1 &

12:30 &

13:30*1 &

16:00*1 &

17:00*1 &

18:10

               
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη  

10:30 &

13:00 &

18:30*1

 

10:30 &

13:00 &

18:30*1

 

10:30 &

13:00 &

18:30*1

 

10:30 &

13:00 &

18:30*1

 

10:30 &

13:00 &

18:30

 

10:30 &

13:00 &

18:30

 

10:30 &

13:00 &

18:30*1

 Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων  

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

 

08:30 &

11:30 &

17:30 

 

08:30 &

11:30 &

17:30 

               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00*1

10:50 &

13:20 &

19:00

10:50 &

13:20 &

19:00

10:50 &

13:20 &

19:00*1

Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30*1 &

11:30 &

17:30 

08:30 &

11:30 &

17:30 

08:30 &

11:30 &

17:30 

               

 

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

*1 = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ( μόνο επιβάτες )

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

 

01/11/2015 - 31/03/2016 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη       08:00      
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα       13:45      
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη       08:30      
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια       13:45      
               
Παλαιόχωρα - Σούγια       08:00      
Σούγια -Παλαιόχωρα       14:15      
               
01/04/2016 - 30/04/2016 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 09:00*1 09:00*1 09:00*1 09:00*1 09:00*1 09:00*1 09:00*1
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1 17:00*1
               
Παλαιόχωρα - Σούγια 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1 08:30*1
Σούγια -Παλαιόχωρα 17:40*1 17:40*1 17:40*1 17:40*1 17:40*1 17:40*1 17:40*1
               
01/05/2016 - 31/10/2016  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη  08:30   08:30   08:30   08:30   08:30   08:30   08:30
 Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30
               
 Σούγια - Αγιά Ρουμέλη  09:00   09:00   09:00   09:00   09:00   09:00   09:00
 Αγιά Ρουμέλη - Σούγια  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30
               
 Παλαιόχωρα - Σούγια   08:30   08:30   08:30   08:30   08:30   08:30   08:30
 Σούγια -Παλαιόχωρα  18:10  18:10  18:10  18:10  18:10  18:10  18:10
               

 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ

Tα δρομολόγια για το νησί της Γαυδού θα ανακοινωθούν μετά την εγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες

*2 =Αναχώρηση λεωφορείου 08:15 από τo ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ.

Αναχώρηση λεωφορείου 08:30 από την Στάση “Εθνικής Τράπεζας” στην Σούδα Χανίων.

 

*3 =Αναχώρηση λεωφορείου 06:45 από τo ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ.

Αναχώρηση λεωφορείου 07:00 από την Στάση “Εθνικής Τράπεζας” στην Σούδα Χανίων.

 

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

01/11/2015 - 29/02/2016 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαυδός 09:00            
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων 12:50            
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαυδός   09:00          
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων   12:00          
               

 

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ

Tα δρομολόγια για το νησί της Γαυδού θα ανακοινωθούν μετά την εγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες

 

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

01/11/2015 - 29/02/2016 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Γαυδός     08:00        
Γαυδός - Παλαιόχωρα     11:40        
               
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός       08:00      
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα       11:40      
               

                       *ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ*

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ
20λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα30λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 40λεπτά
ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ 4ώρες
ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ 3ώρες20λεπτά
ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ 2ώρες30λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ 3ώρες
ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 2ώρες30λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 4ώρες
ΓΑΥΔΟΣ - ΣΟΥΓΙΑ 3ώρες50λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 4ώρες30λεπτά

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε σας υπενθυμίζει να φροντίζετε να βρίσκεστε στο λιμάνι μία ώρα πριν τον απόπλου.

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, την τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου, σε περίπτωση κακοκαιρίας ή κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. και αυτό επειδή η ασφάλεια σας αποτελεί κύριο μέλημα μας.

                            

 

 


 

Αναζήτηση

ΣυνδεσηΞεχάσατε τα στοιχεία σας ;