Δρομολόγια

Δρομολόγια

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

*1 = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ( μόνο επιβάτες )

 *4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

07/09/2015 - 30/09/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
Λουτρό - Χώρα Σφακίων 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30 10:30 & 13:00 & 18:30 10:30 & 13:00 & 18:30*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30 & 11:30 & 17:30*4 08:30 & 11:30 & 17:30*4
               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:50 & 13:20 & 19:00*1

10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00 10:50 & 13:20 & 19:00 10:50 & 13:20 & 19:00*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30 & 11:30 &

17:30

08:30 & 11:30 &

17:30
               
01/10/2015 - 25/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1
& 18:30
Λουτρό - Χώρα Σφακίων 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 &17:00*1 & 18:10
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4 08:30*1 & 11:30 & 17:30*4
               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:50 & 13:20 & 19:00*1

10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00*1 10:50 & 13:20 & 19:00*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30

08:30*1 & 11:30 &

17:30
               
26/10/2015 - 31/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 18:30 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 18:30 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 18:30 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 18:30 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 18:30 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 18:30 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 18:30
Λουτρό - Χώρα Σφακίων 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:40 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:40 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:40 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:40 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:40 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:40 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:40
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:30 & 13:00 & 18:00*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1 10:30 & 13:00 & 18:30*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων 08:30*1 & 11:30 & 17:00*4 08:30*1 & 11:30 & 17:00*4 08:30*1 & 11:30 & 17:00*4 08:30*1 & 11:30 & 17:00*4 08:30*1 & 11:30 & 17:00*4 08:30*1 & 11:30 & 17:00*4 08:30*1 & 11:30 & 17:00*4
               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:50 & 13:20 & 18:30*1

10:50 & 13:20 & 18:30*1 10:50 & 13:20 & 18:30*1 10:50 & 13:20 & 18:30*1 10:50 & 13:20 & 18:30*1 10:50 & 13:20 & 18:30*1 10:50 & 13:20 & 18:30*1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

08:30*1 & 11:30 &

17:00

08:30*1 & 11:30 &

17:00

08:30*1 & 11:30 &

17:00

08:30*1 & 11:30 &

17:00

08:30*1 & 11:30 &

17:00

08:30*1 & 11:30 &

17:00

08:30*1 & 11:30 &

17:00
               
01/11/2015 - 31/12/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό 09:00 09:00          
Λουτρό - Χώρα Σφακίων 16:15 14:00          
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 09:00            
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων 15:30            
               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 09:30
           
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό 15:30            
               

 

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

*1 = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ( μόνο επιβάτες )

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

 

07/09/2015 - 25/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια 17:30*4 17:30*4 17:30*4 17:30*4 17:30*4 17:30*4 17:30*4
               
Παλαιόχωρα - Σούγια 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Σούγια -Παλαιόχωρα 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10
               
26/10/2015 - 31/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 08:30 09:00 08:30 09:00 09:00 09:00 09:00
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη 09:00 09:30 09:00 09:30 09:30 09:30 09:30
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια 17:00*4 17:00*4 17:00*4 17:00*4 17:00*4 17:00*4 17:00*4
               
Παλαιόχωρα - Σούγια 08:30 09:00 08:30 09:00 09:00 09:00 09:00
Σούγια -Παλαιόχωρα 17:40 17:40 17:40 17:40 17:40 17:40 17:40
               
01/11/2015 - 31/12/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη       08:00      
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα       14:30      
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη       08:30      
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια       14:30      
               
Παλαιόχωρα - Σούγια       08:00      
Σούγια -Παλαιόχωρα       15:10      
               

 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ

*2 =Αναχώρηση λεωφορείου 08:15 από τo ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ.

Αναχώρηση λεωφορείου 08:30 από την Στάση “Εθνικής Τράπεζας” στην Σούδα Χανίων.

 

*3 =Αναχώρηση λεωφορείου 06:45 από τo ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ.

Αναχώρηση λεωφορείου 07:00 από την Στάση “Εθνικής Τράπεζας” στην Σούδα Χανίων.

 

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

07/09/2015 - 25/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαυδός     10:30*2       10:30*2    
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων     14:30*4       14:30*4    
               
26/10/2015 - 31/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαυδός     10:30*2       10:30*2    
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων     14:00*4       14:00*4    
               
01/11/2015 - 31/12/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαυδός              
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων              
               

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ

 

*4 = ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ

07/09/2015 - 25/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός  08:30    08:30        
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα  14:30    14:30        
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός  09:00    09:00        
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια  14:30*4    14:30*4        
               
Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός  10:00    10:00        
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη   14:30     14:30        
               
26/10/2015 - 31/10/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός  08:30    08:30        
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα  14:00    14:00        
               
Σούγια - Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός  09:00    09:00        
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια  14:00*4    14:00*4        
               
Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός  10:00    10:00        
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη  14:00    14:00        
               
01/11/2015 - 31/12/2015 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Γαυδός              
Γαυδός - Παλαιόχωρα              
               
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη- Γαυδός              
Γαυδός - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια -Παλαιόχωρα              
               

                       *ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ*

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ
20λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα30λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 40λεπτά
ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ 4ώρες
ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ 3ώρες20λεπτά
ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ 2ώρες30λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ 3ώρες
ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 2ώρες30λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 4ώρες
ΓΑΥΔΟΣ - ΣΟΥΓΙΑ 3ώρες50λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 4ώρες30λεπτά

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε σας υπενθυμίζει να φροντίζετε να βρίσκεστε στο λιμάνι μία ώρα πριν τον απόπλου.

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, την τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου, σε περίπτωση κακοκαιρίας ή κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. και αυτό επειδή η ασφάλεια σας αποτελεί κύριο μέλημα μας.

                            

 

 


 

Αναζήτηση

ΣυνδεσηΞεχάσατε τα στοιχεία σας ;