Δρομολόγια

Δρομολόγια

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA 

 

 

 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ,

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤAI ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

  

 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

*1 = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ( μόνο επιβάτες )

 

 16/01/2017 - 31/03/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη
09:00            
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων 15:30            
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό
09:00 09:00          
Λουτρό -  Χώρα Σφακίων 16:15 14:00          
               
 01/04/2017 - 30/04/2017 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:30 & 13:00 *1
10:30 & 13:00 *1 10:30 & 13:00 *1 10:30 & 13:00 *1 10:30 & 13:00 *1 10:30 & 13:00 *1 10:30 & 13:00 *1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00
               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό 10:30 & 13:00*1
& 18:00

10:30 & 13:00*1
& 18:00

10:30 & 13:00*1
& 18:00
10:30 & 13:00*1
& 18:00
10:30 & 13:00*1
& 18:00
10:30 & 13:00*1
& 18:00
10:30 & 13:00*1
& 18:00
Λουτρό -  Χώρα Σφακίων

09:30 &

12:10 *1 & 17:40

09:30 &

12:10 *1 & 17:40

09:30 &

12:10 *1 & 17:40

09:30 &

12:10 *1 & 17:40

09:30 &

12:10 *1 & 17:40

09:30 &

12:10 *1 & 17:40

09:30 &

12:10 *1 & 17:40

               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη 10:50 & 13:20 *1 10:50 & 13:20 *1 10:50 & 13:20 *1 10:50 & 13:20 *1 10:50 & 13:20 *1 10:50 & 13:20 *1 10:50 & 13:20 *1
Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00 11:30 *1 & 17:00
               
 01/05/2017 - 31/10/2017 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:30 &

13:00 &

18:30 *1

10:30 &

13:00 &

18:30 *1

10:30 &

13:00 &

18:30 *1

10:30 &

13:00 &

18:30 *1

10:30 &

13:00 &

18:30 *1

10:30 &

13:00 &

18:30 *1

10:30 &

13:00 &

18:30 *1

Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

               
Χώρα Σφακίων - Λουτρό

10:30 &

12:00 *1 &

13:00  &

14:00 *1 &

16:30*1 &

17:30 *1 &

18:30

10:30 &

12:00 *1 &

13:00  &

14:00 *1 &

16:30*1 &

17:30 *1 &

18:30

10:30 &

12:00 *1 &

13:00  &

14:00 *1 &

16:30*1 &

17:30 *1 &

18:30

10:30 &

12:00 *1 &

13:00  &

14:00 *1 &

16:30*1 &

17:30 *1 &

18:30

10:30 &

12:00 *1 &

13:00  &

14:00 *1 &

16:30*1 &

17:30 *1 &

18:30

10:30 &

12:00 *1 &

13:00  &

14:00 *1 &

16:30*1 &

17:30 *1 &

18:30

10:30 &

12:00 *1 &

13:00  &

14:00 *1 &

16:30*1 &

17:30 *1 &

18:30

Λουτρό -  Χώρα Σφακίων

09:30 &

11:30 *1 &

12:30  &

13:30 *1 &

16:00*1 &

17:00 *1 &

18:10

09:30 &

11:30 *1 &

12:30  &

13:30 *1 &

16:00*1 &

17:00 *1 &

18:10

09:30 &

11:30 *1 &

12:30  &

13:30 *1 &

16:00*1 &

17:00 *1 &

18:10

09:30 &

11:30 *1 &

12:30  &

13:30 *1 &

16:00*1 &

17:00 *1 &

18:10

09:30 &

11:30 *1 &

12:30  &

13:30 *1 &

16:00*1 &

17:00 *1 &

18:10

09:30 &

11:30 *1 &

12:30  &

13:30 *1 &

16:00*1 &

17:00 *1 &

18:10

09:30 &

11:30 *1 &

12:30  &

13:30 *1 &

16:00*1 &

17:00 *1 &

18:10

               
Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη

10:50 &

13:20 &

19:00 *1

10:50 &

13:20 &

19:00 *1

10:50 &

13:20 &

19:00 *1

10:50 &

13:20 &

19:00 *1

10:50 &

13:20 &

19:00 *1

10:50 &

13:20 &

19:00 *1

10:50 &

13:20 &

19:00 *1

Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

08:30 *1 &

11:30 &

17:30

               

 

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

 

 

*1 = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ( μόνο επιβάτες )

 

 

 16/01/2017 - 31/03/2017 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη
     08:00    08:00    
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα      13:45    13:45    
               
 01/04/2017 - 30/04/2017 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη *1
 08:30  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα *1
 17:00  17:00  17:00  17:00  17:00  17:00  17:00
               
 01/05/2017 - 30/06/2017 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα   17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30
               
 01/07/2017 - 10/09/2017 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη  08:30  08:30  08:30  08:30 07:00 & 08:30 *1
07:00 & 08:30 *1 07:00 & 08:30 *1
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα   17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30
               
 11/09/2017 - 31/10/2017 Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30
Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα   17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30  17:30
               
               

 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ

 

 

 

 

 16/01/2017 - 31/03/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος  09:00            
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων  13:00            
               
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Γαύδος   09:00          
 Γαύδος - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων   12:15          
               
 01/04/2017 - 30/04/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος *2
    10:30   10:30        
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων
   14:00   14:00        
               
 01/05/2017 - 11/06/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος *2
    10:30       10:30    
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων
    14:00       14:00    
               
 12/06/2017 - 30/06/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος *2
          10:30   10:30   10:30
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων
          14:00   14:00   14:00
               
 01/07/2017 - 10/09/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Χώρα Σφακίων - Γαύδος *3
          08:45   08:45   08:45
 Γαύδος - Χώρα Σφακίων
          14:30   14:30   14:30
               
 11/09/2017 - 31/10/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος *2
    10:30       10:30    
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό -  Χώρα Σφακίων
    14:00       14:00    
               

 

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ

 

 

 

 

 16/01/2017 - 31/03/2017   Δευ   Τρί   Τετ   Πέμ   Παρ   Σάβ   Κυρ
 Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος        08:00    08:00    
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα        12:00    11:40    
               
 01/04/2017 - 30/04/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Παλαιόχωρα - Γαύδος  21:00        21:00    
 Γαύδος - Παλαιόχωρα   04:00        04:00  
               
 01/05/2017 - 30/06/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος   08:30    08:30        
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα    14:00    14:00        
               
 01/07/2017 - 10/09/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος  08:30    08:30        
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα   14:30    14:30        
               
 11/09/2017 - 31/10/2017  Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
 Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος  08:30    08:30        
 Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια - Παλαιόχωρα   14:00    14:00        
               

                      

*ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝKANTE ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ
20λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 1ώρα30λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΣΟΥΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 40λεπτά
ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 40λεπτά
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ 4ώρες
ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ 3ώρες20λεπτά
ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ 2ώρες30λεπτά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ 2ώρες20λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 2ώρες30λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 4ώρες
ΓΑΥΔΟΣ - ΣΟΥΓΙΑ 3ώρες50λεπτά
ΓΑΥΔΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 4ώρες30λεπτά

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε σας υπενθυμίζει να φροντίζετε να βρίσκεστε στο λιμάνι μία ώρα πριν τον απόπλου.

 Η ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, την τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου, σε περίπτωση κακοκαιρίας ή κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. και αυτό επειδή η ασφάλεια σας αποτελεί κύριο μέλημα μας.

                            

 

 


 

Αναζήτηση

ΣυνδεσηΞεχάσατε τα στοιχεία σας ;